A Nagy Háború és emlékezete

Egyetem

Az első világháborúról tartanak tudományos konferenciát a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet-Déri Múzeum szervezésében. 

Program

 

2014. szeptember 17. 10.00 – Megnyitók (Déri Múzeum-Díszterem):

Somogyi Béla alpolgármester, Dr. Bartha Elek rektorhelyettes, Dr. Papp Klára dékán

 

10.30 –11.30-Plenáris előadás (Déri Múzeum-Díszterem)

Levezető elnök: Orosz István akadémikus (DE)

Romsics Ignác (EKF, akadémikus): A Nagy Háború – száz év távlatából

11.30-12.30-ebédszünet

12.30- I. szekció: A Nagy Háború a nemzetközi kapcsolatok történetében –Déri Múzeum Díszterem

Levezető elnök: Zeidler Miklós(ELTE, egyetemi docens)

12.30-12.50-Barta Róbert (DE, egyetemi docens):

Az első világháború helye, értékelése a nemzetközi kapcsolatok történetében

12.50-13.10-Lévai Csaba (DE, egyetemi docens):

Szólásszabadság és háború: az alapvető polgári szabadságjogokat korlátozó törvények az

       Amerikai Egyesült Államokban az első világháború idején

13.10-13.30-Glant Tibor (DE, egyetemi docens):

Amerikai béketervek a Monarchiára vonatkozóan

13.30-13.50-vita, szünet

13.50-14.10-Szőts Zoltán Oszkár (ELTE, PhD hallgató):

       Propaganda vagy reális szemlélet? – az egykorú  történettudomány és az első világháború a  Századok  folyóirat cikkeinek tükrében

14.10-14.30- Hajdufi Orsolya (DE, PhD hallgató):

       Írország az első világháborúban

14.30-14.50-Szeghő Patrik (ELTE, PhD hallgató):

Our gallant little Ally”: Szerbia és a délszlávok az első világháborús brit külpolitika tükré    ben

14.50-15.10-Kónya Péter (Eperjesi Egyetem, egyetemi tanár):

Orosz betörés Sáros és Zemplén vármegye területére 1914-1915-ben

15.10-15.30-vita, szünet

Levezető elnök: Lévai Csaba (DE, egyetemi docens)

15.30-15.50 Szabó J. János (NKE)

        Magyar katonák hétköznapjai a Monarchiában

15.50-16.10 Kaiser Ferenc (NKE)

       Ancona bombázása, a cs. és kir. haditengerészet haditette az első világháborúban.

16.10-16.30 Kaló József (NKE)

       Az első háborús év a nyugati fronton

16.30-16.50 Kiss Róbert (MH 5. Bocskai István Lövészdandár, zászlós)

       39-esek az Isonzónál

16.50-17.10 Angi János (DE, egyetemi docens)

A csehszlovák légió

17.10-17.30-vita, összegzés a szekció munkájáról

12.30-II. szekció: Emlékek, emlékezet és a hátország I. –Déri Múzeum Kisterem

Levezető elnök: Kerepeszki Róbert (DE, egyetemi adjunktus)

12.30-12.50-Erős Vilmos (DE, egyetemi docens):

A válság motívuma a két világháború közötti magyar történetírásban és történeti gondolkodás ban

12.50-13.10-Püski Levente (DE, egyetemi docens):

A világháborús emlékezés reprezentatív személyisége a Horthy-korszakban: Habsburg József főherceg

13.10-13.30-Pusztai Gábor (DE, egyetemi docens):

Szumátrától az orosz frontig-Radnai István első világháborús naplója

13.30-13.50-vita, szünet

13.50-14.10-Boros László (PPKE, PhD hallgató):

Az első világháború és Munkács (Lehoczky Tivadar naplói alapján)

14.10-14.30-Törő László(DE, PhD hallgató):

A nemzeti narratívák működési módjai az I. világháború ábrázolásánál az 1945 előtti törté  nelemtankönyvekben

14.30-14.50-vita, összegzés a szekció munkájáról

 

 

15.30-II. szekció: Emlékek, emlékezet és a hátország II. –Déri Múzeum Kisterem

Levezető elnök: Barta Róbert (DE, egyetemi docens)

15.30-15.50-Zeidler Miklós(ELTE, egyetemi docens):

Az első világháború a Horthy-korszak középiskolai tankönyveiben

15.50-16.10-Kollányi Irén és Fekete László (OR-ZSE, PhD hallgatók):

Zsidók az első világháborúban

16.10-16.30-Bezsenyi Tamás (ELTE, PhD hallgató):

„Én, aki a sírból hoztam vissza a napvilágra a Pipás-ügyet” Az első világháború és egy alföldi gyilkosságsorozat emlékezete

16.30-16.50-vita, szünet

16.50-17.10-Nemes László (ELTE, PhD hallgató):

A sajtó mint véleményformáló az első világháború Magyarországán: két nagy csata – Verdun és az V. Isonzói csata – megjelenése két  budapesti napilapban

17.10-17.30-Suslik Ádám (KGRE, PhD hallgató):

Az észak-keleti vármegyék görög katolikus egyháza és tábori lelkészete az I. világháborúban

17.30-17.50-Gali Máté (EKF, PhD hallgató):

Berzeviczy Albert első világháborús naplófeljegyzései

         17.50-18.10-vita, összegzés a szekció munkájáról

 

19.00-fogadás-Déri Múzeum

 

2014.szeptember 18. 9.00-III. szekció: A Nagy Háború és a magyar vidék –Déri Múzeum Kisterem

Levezető elnök: Püski Levente(DE, egyetemi docens)

9.00-9.20-Herman Attila (kulturális manager):

„Csak előre, édes fiam…” A magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban

9.20-9.40-Mester Attila (DE, PhD hallgató):

Orvos a Nagy Háborúban-Orsós Ferenc professzor háborús élményei

9.40-10.00-vita, szünet

10.00- 10.20-Kranzieritz Károly (NKE)

       Az 1. honvéd huszárezred szervezése és első háborús éve vita, összegzés a szekció munkájáról

10.20-10.40-Csákvári Sándor-Martinkovics Katalin (HTBK DSZ kutatócsoport) :

A nagy háború katonasírjai Debrecenben

10.40.-11.00-Négyesi Lajos (HM HIM):

Csata- és hadszíntérkutatás az Isonzónál – 46-osok a tolmeini hídfőben

11.00-11.20-Dr. Számvéber Norbert (HM HIM) :

Rohamcsapatok az I. világháborúban

11.20-11.40-Heller Zsolt (DE, PhD hallgató):

A zsidóság arany könyve

       11.40-12.00-vita, összegzés a szekció munkájáról

12.30-13.30-ebédszünet

Magyar református tábori lelkészek, tanárok, diákok az I. világháborúban

Tudományos szimpózium és emléknap (DRHE)

 

Időpont: 2014. szeptember 18.

 

 

Program:

 

Szeptember 18. (csütörtök) délelőtt (Helyszín: Déri Múzeum díszterme)

Köszöntés, moderálás: Dr. Baráth Béla Levente (egyetemi docens, DRHE Teológiai Intézet intézetvezetője)

8.40 – 9.00                          László Lóránt (Teleki Téka Marosvásárhely, történész)

Adalékok az Erdélyi Református Egyházkerület I. világháborús történetéhez

9.00 – 9.20                          Berekméri Árpád-Róbert (Marosvásárhelyi Református Gyűjtőlevéltár,

levéltáros-történész)

Marosi Református Egyházmegye elrekvirált harangjai az I. világháborúban

9.20 – 09.40                       Molnár Sándor Károly (DRHE, doktorjelölt)

„Konfirmációi ünnepély a háború miatt ozsonna nélkül”, avagy a Péceli Református Egyházközség élete 1914–1918 között a gyülekezeti „Adattár” tükrében

09.40 – 10.00                     Dr. Balogh László Levente (DE, egyetemi adjunktus)

Nemzettudat és áldozat. Nemzeti és vallásos motívumok az első világháború református értelmezéseiben

Vita, szünet

10.30 – 10.50                    Máté Csaba Sándor (DRHE, exmisszus hallgató)

A debreceni katonateológusok és emlékezetük

10.50 – 11.10                     Dr. Győri L. János (TRE és DRK Református Művelődési és Iskolatörténeti

Kutatóintézet)

Az I. világháború hatása a Debreceni Református Főgimnázium életére, különös tekintettel U. Szabó Gyula hősi halálára

11.10 – 11.30                Pintér Zoltán Árpád (DE, PhD hallgató)

A Karczagi Református Főgymnasium a Nagy Háborúban

11.30 – 11.50                Szász Lajos (ELTE, PhD hallgató)

A békekötést követő időszakra vonatkozó református tervek, elképzelések

11.50 – 12.10                     Sajtos Szilárd (tábori lelkész százados, DRHE, PhD hallgató) és dr. Baráth Béla

Egyházunk szolgálata a világháború katonáiért

Vita, összegzés, a szekció munkájáról

Ebéd

 

Szeptember 18. (csütörtök) délután

13.30 – 14.00                     Kiállítás megnyitása, emlékfüzet átadása (az Oratórium előtti kiállítótérben)

Dr. Fekete Károly rektor, egyetemi tanár, dr. Baráth Béla Levente

Közreműködik a Kollégiumi Kántus Berkesi Sándor karnagy vezetésével

 

14.00 – 14.45                      Emlékező istentisztelet (az Oratóriumban)

Igehirdető: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Közreműködik a Kollégiumi Kántus Berkesi Sándor karnagy vezetésével

Az istentiszteletet követően Koszorúzás a Medgyessy Ferenc által készített domborműnél a Debreceni Református Kollégium főépülete jobboldali bejárata mellett

Közreműködik a Kollégiumi Kántus Berkesi Sándor karnagy vezetésével

Programunk a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és több társszervező által kezdeményezett, 2014. szeptember 17–18. között a Déri Múzeumban megrendezésre kerülő „A Nagy Háború és emlékezete” című tudományos konferenciával együttműködésben kerül megvalósításra.

Szervezők:

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem: Teológiai Intézet,

Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézet